نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار از دبیرستان شهید کارگران

بازدید فرماندار از دبیرستان شهید کارگرانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش صبح امروز  زاده رحمانی فرماندار به همراه شریعتی معاون و حیدری کارشناس ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش با حضور در  دبیرستان شهید کارگران از نزدیک با مشکلات مدرسه و موانع آموزشی  و تربیتی دانش آموزان این آموزشگاه  آشنا شده و فرماندار محترم برای پیگیری و رفع مسائل مطرح شده  قول مساعد دادند .