نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید فرماندار از آموزشگاه خیری خادمیان

بازدید فرماندار از آموزشگاه خیری خادمیانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ، فرماندار به همراه مسئولین آموزش و پرورش و اعضای شورای شهر از پروژه آموزشگاه خیری خادمیان بازدید بعمل آوردند .