نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید علمی ، سیاحتی و زیارتی آموزگاران پایه ششم

بازدید علمی ، سیاحتی و زیارتی آموزگاران پایه ششمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ; معاونت آموزشی ، کارشناس آموزش ابتدایی و آموزگاران پایه ششم و حائز رتبه های برتر استانی در جشنواره های مدیریت ، درس پژوهی و الگوهای برتر تدریس و مسابقات علمی عملکردی در یک سفره دو روزه از مدارس ناحیه 18 شهر تهران بازدید کردند .

هدف از این بازدید علمی ، آشنایی با عملکرد آموزشی مدارس این ناحیه و تبادل افکار و اطلاعات در جهت توسعه بیشتر در امر آموزشی همکاران و دانش آموزان بود .