نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه استان از مدارس بافق

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه استان از مدارس بافقسرگروه های آموزشی متوسطه استان با حضور در آموزشگاه های بافق از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران ، سرگروه های آموزشی استان به همراه سرگروه های شهرستان با حضور در آموزشگاه های متوسطه دوره اول و دوم ، از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس بافق قرار گرفتند .

در ادامه این بازدید ، کارگاه آموزشی با هدف تبادل تجربیات بین دبیران متوسطه شهرستان با سرگروه های استان در محل دبیرستان نمونه اندیشه تشکیل شد .

در پایان با حضور مدیر آموزش و پرورش ، جلسه جمع بندی و تجزیه و تحلیل بازدیدها و بررسی نقاط قوت و ضعف روش های آموزشی در سالن کنفرانس مدیریت برگزار گردید .