نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروههای آموزشی از مدارس یزد

بازدید سرگروههای آموزشی از مدارس یزد


بازدید سرگروههای آموزشی از مدارس یزد

سرگروههای آموزشی شهرستان بافق از مدارس تیزهوشان برازنده مقدم،نمونه ملک ثابت ،نمونه مرشد و شاهد افشار بازدید کردند.