نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید حراست و کارشناس سنجش از حوزه امتحانات نهایی

بازدید حراست و کارشناس سنجش از حوزه امتحانات نهاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "اکرمی " کارشناس حراست آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق "داوری" کارشناس سنجش از نحوه برگزاری امتحانات نهایی در حوزه های امتحانات نهایی بازدید بعمل آورد.