نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار از موزه فرهنگ و هنر

بازدید بخشدار از موزه فرهنگ و هنربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ "خدابخشی" بخشدار شهرستان بافق به اتفاق اغنیایی معاون مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان بافق از موزه فرهنگ و هنر شهرستان بافق بازدید کرد.