نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر بافق از اردوگاه شهید مطهری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر بافق از اردوگاه شهید مطهریبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، اعضای شورای اسلامی شهر بافق به همراه مسئولین آموزش و پرورش از تنها اردوگاه دانش آموزی شهرستان بازدید نمودند .

در این بازدید ، اعضای شورای اسلامی بر بهسازی و ایجاد فضای سبز در اردوگاه شهید مطهری تاکید کردند و برای بهسازی اردوگاه قول مساعد داده شد .