نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای اوقات فراغت

بازدید از کلاسهای اوقات فراغت


بازدید از کلاسهای اوقات فراغت

قاسم زاده معاون پرورشی به همراه قاسمی کارشناس مسئول آموزش از کلاسهای اوقات فراغت در کانونهای  فرهنگی تربیتی

شهید باهنر و فجر بازدید و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری کلاسهای اوقات فراغت قرار گرفتند .

لازم به یادآوری است ، کلاسهای قرآن در رشته های مختلف ، خوشنویسی ، آموزش رباتیک ، تعمیر تلفن همراه و رایانه همچنین

سرمه دوزی ، گلسازی ، خیاطی ، طراحی و آبرنگ و ... در کانونهای فوق دایر می باشد .