نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از چند آموزشگاه غیردولتی

بازدید از چند آموزشگاه غیردولتی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به اتفاق معاون پشتیبانی و راهبر آموزشی از دو آموزشگاه غیردولتی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به اتفاق معاون پشتیبانی و راهبر آموزشی از دو آموزشگاه غیردولتی بازدید کردند. در این بازدید که از مدارس آوای علم و گنجینه های دانش صورت گرفت، ضمن حضور در کلاس های درس، روند آموزشی و رعایت پروتکل های بهداشتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.