نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش سلامت شهرستان

بازدید از پایگاه سنجش سلامت شهرستانبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ، کارشناسان اداره آموزش و پروش استثایی استان یزد به همراه معاون آموزشی و کارشناسان از پایگاه سنجش سلامت بدو ورود به دبستان بازدید و درجریان مشکلات این پایگاه قرار گرفتند و در جهت رفع آنها قول مساعد داده شد .