نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس روستایی شهرستان بافق

بازدید از مدارس روستایی شهرستان بافق


بازدید از مدارس روستایی شهرستان بافق

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ، دراین بازدید "رضایی " و "دهقانزاده" با حضور در کلاس دانش آموزان روند  پیشرفت تحصیلی آنها را مورد ارزیابی قرار دادند و با اهداء هدایایی به کلیه دانش آموزان آنها را مورد تشویق و ترغیب قرار دادند .