نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح پویا

بازدید از طرح پویا


بازدید از طرح پویا

طرح حیاط پویا به منظور مبارزه با فقر حرکتی و زندگی ماشینی و درجهت شادابی، پویایی و ارتقاء بازیهای بومیمحلی از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 95-94 در نظر گرفته شده است.

معاون پشتیبانی به همراه کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از اجرای این طرح در آموزشگاههای بنت الهدای صدر و13آبان بازدید نمودند.

لازم به ذکر است طرح حیاط پویا در کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول دخترانه اجرا می گردد.