نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح مدام آموزشگاه اباذر

بازدید از طرح مدام آموزشگاه اباذربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ معاون پرورشی و کارشناس آموزش متوسطه  از طرح مدام که در آموزشگاه اباذر برگزار شده بود بازدید بعمل آوردند .

مدام به معنای مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه می باشد .  

در این طرح که در یک روز از سال تحصیلی اجرا می شود ، دانش آموز اجرای امور مدرسه را بر عهده می گیرند و در نقش مدیر ، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند .

هدف از اجرای این طرح ؛ آشنایی دانش آموزان با مشکلات مدرسه ، مسئولیت پذیری و شرکت و همفکری در حل مشکل است .