نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح سباح

بازدید از طرح سباح


بازدید از طرح سباح

مدیر،معاونت پشتیبانی و کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از سومین دوره طرح سباح بازدید نمودند.