نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان

بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان


بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون و چند تن از کارشناسان از مراکز اسکان نوروزی شهرستان بافق بازدید نمودند .