نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روند آموزش مجازی مدارس سطح شهرستان

بازدید از روند آموزش مجازی مدارس سطح شهرستانبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و معاونین اداره آموزش و پرورش با حضور در چندین آموزشگاه شهرستان از روند آموزش مجازی بازدید نمودند.