نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از خوابگاههای آموزشگاههای نمونه حضرت معصومه (س) و نمونه اندیشه

بازدید از خوابگاههای آموزشگاههای نمونه حضرت معصومه (س) و نمونه اندیشه


بازدید از خوابگاههای آموزشگاههای نمونه حضرت معصومه (س) و نمونه اندیشه

به گزارش روابط عمومی ، در این بازدید "رنجبر" مدیر آموزش و پرورش بر استفاده هر چه بیشتر دانش آموزان خوابگاه از فرصت های  پیش آمده در امور درسی و همچنین مسابقات فرهنگی و هنری و ورزشی تاکید نمود .

دانش آموزان و سرپرستان خوابگاهها نیز نظرات خود را با مدیر در میان گذاشتند .