نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات دی ماه

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات دی ماهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه یاوری معاون آموزشی و داوری کارشناس سنجش از حوزه امتحانات نهایی و داخلی مدارس متوسطه بازدید نمودند . در راستای این بازدید  چگونگی روند برگزاری امتحانات ، ضوابط مراقبین ، كیفیت سئوالات امتحانی ، فضای فیزیكی و صورتجلسات بررسی شد.