نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانات نهایی دی ماه

بازدید از حوزه های امتحانات نهایی دی ماهصبح امروزقاسم زاده ، مدیر آموزش و پرورش بافق به همراه  کارشناس سنجش ازنحوه  برگزاری امتحانات نهایی دی ماه در حوزه های امتحانی مدارس شهید رجایی و شرف بازدید نمود.