نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های امتحانات شهریور ماه

بازدید از حوزه های امتحانات شهریور ماهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش به همراه كارشناسان حراست و سنجش  از حوزه امتحانات نهایی شهریور ماه ( دبیرستان شاهد شهید رجایی ، شرف ) و حوزه امتحانات داخلی دبیرستان اباذر  بازدید نمودند . در راستای این بازدید  چگونگی روند برگزاری امتحانات ، ضوابط مراقبین ،كیفیت سئوالات امتحانی ،فضای فیزیكی و صورتجلسات بررسی شد.

در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عوامل اجرایی حوزه های امتحانی به منظور ایجاد شرایط بهتر در حوزه های امتحانی سفارشات و نکاتی ارائه گردید.