نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از جامعه معلولین و دانش آموزان استثنایی

بازدید از جامعه معلولین و دانش آموزان استثناییبه مناسبت هفته معلولین مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به همراه  معاونین و کارشناس آموزش ابتدایی از مرکز امید و جامعه معلولین شهرستان بافق بازدید کردند.

در این بازدید مدیر آموزش و پرورش ضمن بررسی مسائل و مشکلات  دانش آموزان نکاتی در رابطه با  توجه بیشتر به دانش آموزان معلول بیان داشتند .