نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آموزشگاه 15 خرداد

بازدید از آموزشگاه 15 خرداد


مدیر آموزش و پرورش به اتفاق معاونت و راهبر آموزشی و کارشناس ارزیابی عملکرد از آموزشگاه 15 خرداد بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند آموزش مدرسه قرار گرفت.

به گزارش روابط‌ عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق؛ مدیر آموزش و پرورش به اتفاق معاونت و راهبر آموزشی و کارشناس ارزیابی عملکرد از آموزشگاه 15 خرداد بازدید و از نزدیک در جریان روند آموزشی این آموزشگاه قرار گرفت. وی همچنین با حضور در برخی از کلاس های آموزشی از روند تدریس و نیز نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید کرد. محمدرضا قاسم زاده، مدیر آموزش و پرورش با اشاره به وقفه ۲۰ ماهه در آموزش حضوری گفت: تلاش مضاعف همکاران در سال تحصیلی جاری کما فی‌السابق مورد انتظار می‌باشد.