نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آموزشگاه متوسطه دوم فاطمیه

بازدید از آموزشگاه متوسطه دوم فاطمیهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ صبح امروز میرجعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق به اتفاق علیرضا فتاحی کارشناس  مسئول متوسطه و محبوبه رنجبر کارشناس روابط عمومی از آموزشگاه متوسطه دوم فاطمیه با محوریت بررسی دفاتر و فعالیت های آموزشی و اجرایی مدرسه بازدید به عمل آورد .

مدیر اموزش و پرورش شهرستان فعالیت های آموزشی و موارد انضباطی ثبت شده در دفاتر را رضایت بخش خواند و افزود : ثبت موارد انضباطی دانش اموزان با مدرک نشانه نظم وانضباط در آموزشگاه و ثبت وضعیت درسی دانش اموزان نشانه برنامه ریزی دقیق دبیران آن مدرسه می باشد.