نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از اردوی درون مدرسه ای

بازدید از اردوی درون مدرسه ایبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛  از اردوی دورن مدرسه که در آموزشگاه بهار علم آموزان و فردوس برگزار شده بود با حضور مدیر آموزش و پرورش و کارشناس آموزش متوسطه اول بازدید به عمل آمد.

هدف از برگزاری این اردوها تقویت مهارت های زندگی از قبیل یادگیری برای با هم زیستن ،نشاط و تفریح وتمرین فعالیت های گروهی و مشارکت می باشد.

مهم ترین آثار اردوهای درون مدرسه ای كه با مشاركت و تعامل دانش‌آموزان ، معلمان و اوليا انجام مي‌گيرد عبارتند از : شكوفايی استعدادها  ،تمرين آموخته‌ها ، مسئوليت‌پذيری ، مشاركت ، همكاری ، همزيستی مسالمت آميز  و ...مي باشد که این گونه فعالیت های روشمند و هدفدار در تحقق بخش اعظمی از نیازهای اجتماعی، عاطفی، جسمی و ... دانش آموزان ایفای نقش می کند.