نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین افتتاح کلاس های تابستانه دارالقرآن امام خمینی ره

آیین افتتاح کلاس های تابستانه دارالقرآن امام خمینی رهبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق؛  آیین افتتاح کلاس های تابستانه دارالقرآن امام خمینی ره با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش شهرستان و دار القرآن امام خمینی ره برگزار گردید.