نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست هم اندیشی معاونین اجرایی و آموزشی مقطع ابتدایی

اولین نشست هم اندیشی معاونین اجرایی و آموزشی مقطع ابتداییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ اولین نشست هم اندیشی معاونین اجرایی و آموزشی مقطع ابتدایی با حضور " سیدجواد میرجعفری " مدیر ، " قاسمی "معاون آموزشی و "حسینی سبزواری" کارشناس آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان در سالن کنفرانس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید.

سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستان هدف از تشکیل این جلسه را ارتقا صلاحیت ها ی حرفه ای معاونین مدارس دانست و اذعان کرد : با توجه به اینکه معاون اجرایی و آموزشی یکی از ارکان اصلی فعالیت های آموزشگاه می باشد پس ضرورت داشت بابت هماهنگی ها و تحلیل چالش های موجود جلسه ای داشته باشیم.

وی پیگیری و بررسی فعالیت های آموزشی مدرسه  را یکی از مهم ترین وظایف معاون آموزشی مدرسه عنوان و افزود : روش تدریس همکاران ، بررسی نمره دهی همکاران ، پیگیری بودجه بندی و کیفیت تدریس همکاران است از جمله وظایف معاونین آموزشی مدارس می باشد.

میرجعفری  ادامه داد : حفظ حرمت معلمین ، پیگیری خواسته های معلمین و همکاری و تعاون با مدیریت و معاونین پرورشی از نکات کلیدی رفتاری معاونین اجرایی است.

"قاسمی "معاون آموزشی  نیز  ناملایمات بعد از دوران کرونا را از جمله چالش های موجود در سیستم آموزش دانست و اظهار داشت : با شروع آموزش به صورت حضوری مسلما مشکلات زیادی را خواهیم داشت که پذیرش واقعیات جامعه و افزایش سعه صدر از جمله راه های رفع و اصلاح این مسایل  است .

معاون آموزشی اداره بر برگزاری برنامه های جانبی و ایجاد روحیه دردانش اموزان تاکید و خاطر نشان کرد : این برنامه ها باید با دقت و ظرافت برگزار شود تا خدشه ای به کیفیت اموزش در جایگاه مدارس و سیستم آموزشی وارد نکند .

وی ضمن یادآوری ابلاغ معاونین اموزشی  به عنوان رابط پژوهش سراها افزود : طی این ابلاغ معاونین اموزشی باید در بحث تحقیقا ت و پژوهش ها رابط بین پژوهش سرا و آموزشگاه خود باشند.

قاسمی  در میان گذاشتن مسائل مدرسه با مدیر را از ضروریات حل بسیاری از چالش ها دانست و اظهار داشت : تعامل و ارتباط دوسویه قابل اعتماد با مدیر می تواند بسیاری ازتنش ها را در خود مدرسه رفع کند.

وی ثبت نام دانش اموزان در سیدا ، دفاتر امار، دفاتر امتحانات و ثبت و ضبط پرونده های دانش موزان طبق قوانین را از جمله کارهای معاونین اجرایی بیان نمود.

"اکرمی " کارشناس حراست اموزش و پرورش نیز نکاتی در رابطه با رازداری مباحث درون مدرسه ، نحوه تعامل و برخورد با ههمکاران و اولیا را متذکر شد.