نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین روز برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم هماهنگ پایه نهم به روایت تصویر

اولین روز برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم هماهنگ پایه نهم به روایت تصویربه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ امتحانات نهایی پایه دوازدهم و هماهنگ پایه نهم همزمان با سراسر کشور با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان بافق نیز برگزار گردید .