نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافق برگزار شد .

انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافق برگزار شد .


انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافق برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ، " رنجبر "  در بازديد از چند حوزه انتخاباتی گفت : دانش آموزان پايه سوم ابتدايی و پايه های بالاتر تحصيلی با بررسی تبليغات دانش آموزان و عملکرد آنها به کانديداهای مورد نظر خود رای می دهند .

وی با اهميت دانستن جايگاه شورا در مدرسه گفت : شورای دانش آموزی بازوی توانمند آموزشگاه و پل ارتباطی دانش آموزان با کادر مدرسه می باشد ، که می تواند در رفع مشکلات حوزه دانش آموزی و آموزشگاه کمک کند .وی با آرزوی موفقيت برای آنها ابراز اميدواری کرد که عملکرد آنها نتايج خوبی برای مدارس داشته باشد .