نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش اعداد و حروف الفبا در دوره پیش دبستانی ممنوع می باشد

آموزش اعداد و حروف الفبا در دوره پیش دبستانی ممنوع می باشد


مدیر آموزش و پرورش بافق یبان داشت ؛

جلسه توجیهی مدیران مراکز پیش دبستانی با حضور مدیر ، معاون آموزشی ، کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران مراکز پیش دبستانی در سالن کنفرانس مدیریت برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ؛ قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش بافق در این جلسه گفت : براساس دستور وزارت آموزش و پرورش ، هرگونه آموزش اعداد و حروف الفبا در دوره پیش دبستانی ممنوع می باشد و مربیان پیش دبستانی بایستی مهارت های زندگی ، مسئولیت پذیری ، نظم ، مشارکت جمعی و فعالیت گروهی را به نوآموزان آموزش دهند .

همچنین در این جلسه مباحثی از جمله : برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان پیش دبستانی ، نرخ شهریه مراکز ، بیمه و حقوق مربیان و ... مطرح گردید .

در پایان جلسه ، مدیران مراکز نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند .