نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده شدن دانش آموزان بافقی جهت شرکت در مسابقات کشوری رباتیک

آماده شدن دانش آموزان بافقی جهت شرکت در مسابقات کشوری رباتیکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، مدیر و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش  از روند آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات کشوری رباتیک بازدید بعمل آوردند .

رنجبر  مدیر پژوهشسرای دانش آموزی مفیدی گفت : به منظور آمادگی دانش آموزان علاقمند به رشته رباتیک با مساعدت فرماندار از یکی از اساتید برجسته در این رشته دعوت بعمل آمد و نسبت به تشکیل دوره آموزشی ساخت ربات در پژوهشسرای مفیدی اقدام نموده و خوشبختانه تا کنون با اقبال مناسبی از سوی دانش آموزان علاقمند مواجه بوده ایم .

رنجبر ابراز امیدواری کرد که مدیران محترم مدارس نسبت به ترغیب و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات گوناگون از جمله : المپیادها ، جشنواره جوان خوارزمی و ... کما فی السابق اهتمام ورزند .

همچنین دانش آموزان پس از اتمام کارشان از موزه فرهنگ و هنر مرتبط با وسایل و تجهیزات آموزش و پرورش بازدید کردند .