نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آماده سازی اتاق درس تربیت بدنی در چندین آموزشگاه بافق

آماده سازی اتاق درس تربیت بدنی در چندین آموزشگاه بافقبه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان بافق ؛ محمدرضا قاسم زاده بافقی مدیر آموزش و پرورش شهرستان به اتفاق علیرضا حیدری کارشناس تربیت بدنی اداره از روند آماده سازی اتاق درس تربیت بدنی مدارس 15 خرداد ، هفتم تیر و مرکز ساختار قامتی و استعداد یابی دانش آموزان بازدید نمود.

محمدرضا قاسم زاده بافقی به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی اشاره و اظهار داشت : اگر به درستی دراین حوزه برنامه ریزی شود ، زمینه تحقق اهداف کلی آموزش و پرورش فراهم خواهد شد.

وی داشتن اتاق درس تربیت بدنی در تمام مدارس را ضروری خواند و خاطر نشان کرد : تربيت بدني بايد بتواند از طريق فعاليت‌هاي جسماني و ورزش‌هاي مختلف، رشد و توسعه قواي بدني، توانايي‌ها و استعدادهاي ذهني و اجتماعي دانش‌آموزان را تسهيل كند.

در ادامه بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از مدیران این مدارس خواستار جدیت و پیگیری بیشتر تکمیل این مراکزشد.