نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی دانش آموزان بافقی در مسابقات قرآن و عترت

افتخار آفرینی دانش آموزان بافقی در مسابقات قرآن و عترت


افتخار آفرینی دانش آموزان بافقی در مسابقات قرآن و عترت

رتبه های برتر استان در مسابقات قرآن و عترت توسط دانش آموزان بافقی


نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

طه فتوحی

مداحی

اول استان

سید محسن میرعلمی

انشاء نماز

اول استان

صدرا طالعی

تفسیر قرآن

اول استان

سعید فتاحی

انشاء نماز

اول استان

زهرا تیموری

تفسیر قرآن

اول استان

زهرا عبداللهی

قرائت قرآن

اول استان

ریحانه امراللهی

تفسیر قرآن

دوم استان

ملیکا فتوحی

انشاء نماز

سوم استان

عمادالدین ذاکری نیا

مداحی

سوم استان

سید سعید حسینی

مداحی

سوم استان

دانیال زارعی

مداحی

سوم استان