نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان


افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان

کسب مدال نقره کشوری در المپیاد ادبی توسط دانش آموز فرزانه خادم زاده را به خانواده ایشان و جامعه عزیز فرهنگیان تبریک عرض می نماییم.