نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان

افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان


افتخاری دیگر برای آموزش و پرورش شهرستان

پس از صدرا طالعی که توانست مقام پنجم کشوری را در رشته تفسیر قرآن کسب نماید، این بار زهرا تیموری در مرحله نهایی مسابقات کشوری توانست مقام نخست را در این رشته به دست آورد.

این موفقیت را به جامعه فرهنگیان شهرستان بافق تبریک عرض می نماییم.