نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتتاحیه جشنواره استعداد یابی آکادمی فوتبال زیر 10 سال

افتتاحیه جشنواره استعداد یابی آکادمی فوتبال زیر 10 سال


افتتاحیه جشنواره استعداد یابی آکادمی فوتبال زیر 10 سال

مراسم افتتاحیه استعداد یابی فوتبال آموزان در قالب المپیاد ورزشی مدارس ابتدایی دوره اول پسرانه و با حضور بیش از 500 دانش اموز در زمین چمن مصنوعی آهنشهر با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن بافق برگزار گردید.به گفته قائمی کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش هدف اصلی از اجرای این المپیاد ایجاد شادی و لذت بردن دانش آموزان از بازی فوتبال و آموزش اصولی این رشته و در نهایت پرورش بازیکنان مستعد و ساخت زیربنای فوتبال شهرستان می باشد.