نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز هدایت تحصیلی دانش آموزان

آغاز هدایت تحصیلی دانش آموزان


آغاز هدایت تحصیلی دانش آموزان

قاسم زاده معاون پرورشی به همراه قاسمی کارشناس مسئول آموزش از روند هدایت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه

( دوره دوم ) در محل کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر بازدید کردند .

هدایت تحصیلی دانش آموزان طی 4 روز در فاصله زمانی 4/6 لغایت 4/9 برای دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه

دوره دوم برگزار می گردد و دانش آموزان رشته های تحصیلی خود را برای سال تحصیلی 95-94 انتخاب خواهند کرد .