نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز طرح سباح

آغاز طرح سباح


آغاز طرح سباح

طرح سباح ویژه دانش آموزان پایه سوم با اولویت برنامه ریزی مدارس دخترانه در دور اول آغاز شد ،محمد قائمی کارشناس تربیت بدنی و سلامت هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح سلامت ،افزایش آمادگی جسمانی  و فعالیت های مناسب جایگزین برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ممانعت از اتلاف سرمایه های انسانی بیان کردو افزود آموزش در این دوره تنها در حد یک ترم (حداکثر 12 جلسه ) ودر سطح مقدماتی بوده و مقصود کسب مهارت شناوری روی آب با پای دوچرخه ، حرکت روی آب با فن شنا ، کسب آگاهی لازم هنگام مواجهه با آب و نهایتاً آموزش اصلی کرال سینه است.