نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز جداسازی فضای آموزشی دو آموزشگاه توحید و قدس

آغاز جداسازی فضای آموزشی دو آموزشگاه توحید و قدس


سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستا از آغاز فرایند جداسازی فضای اموزشی دو آموزشگاه توحید و قدس با همکاری شرکت سنگ اهن مرکزی ایران بافق بعد از گذشت چندین سال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ سیدجواد میرجعفری مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آغاز فرایند جداسازی فضای اموزشی  دو آموزشگاه توحید و قدس با همکاری شرکت سنگ اهن مرکزی ایران بافق  بعد از گذشت چندین سال خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به جالش های موجود در فضای اموزشی مشترک بین دو مقطع تحصیلی خاطر نشان کرد : در چند سال گذشته با توجه به کمبود فضای اموزشی مناسب در شهرک اهنشهر دو اموزشگاه قدس و توحید از یک فضای اموزشی (حیاط ، سالن  و سرویس بهداشتی مشترک) استفاده می کردند که این موضوع در سال تحصیلی جاری با توجه به افزایش تراکم دانش اموزان و اسیب های اجتماعی پیش رو تصمیم به تفکیک فضاهای اموزشی این دو اموزشگاه از یکدیگر گرفته شد.

وی افزود : برای انجام این کار فرمانداری ، نهاد امام جمعه و شرکت سنگ اهن مرکزی با بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب اموزشی و تربیتی همکاری خود را در این زمینه آغاز کردند که شرکت سنگ اهن مرکزی اجرای این پروژه  را در دستور کار خود قرار داده است.

میرجعفری تصریح کرد : از هفته آینده جداسازی فضای آموزشی این دو آموزشگاه از یکدیگر به صورت عملی  آغاز خواهد شد.

لازم به ذکراست در آموزشگاه  قدس 242 دانش آموز در مقطع ابتدایی و در آموزشگاه توحید  108 دانش آموز در مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل می باشند.