نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام نتایج کنکورسراسری 93

اعلام نتایج کنکورسراسری 93


اعلام نتایج کنکورسراسری 93

اعلام نتایج کنکورسراسری 93

دانش آموزان بافقی در کنکور سال 93 موفق به کسب دو رتبه زیر صد وهجده رتبه زیر هزارشدند.

رتبه های زیر 2000 دانش آموزان بافقی در کنکور 93 به شرح زیر می باشد:


رتبه های زیر 2000 کنکور 93
ردیف دبیرستان رشته سال رتبه در منطقه
1 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 18
2 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 20
3 حضرت معصومه (س) علوم تجربی 93 104
4 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 152
5 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 172
6 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 203
7 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 212
8 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 231
9 استقلال علوم انسانی 93 274
10 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 442
11 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 463
12 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 470
13 استقلال علوم انسانی 93 470
14 حضرت معصومه (س) علوم تجربی 93 502
15 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 581
16 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 824
17 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 853
18 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 920
19 پروین علوم انسانی 93 942
20 پروین علوم انسانی 93 987
21 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 1054
22 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 1100
23 ادب علوم انسانی 93 1200
24 شاهد شهید رجایی ریاضی فیزیک 93 1200
25 حضرت معصومه (س) علوم انسانی 93 1267
26 حضرت معصومه (س) علوم تجربی 93 1376
27 صدرا علوم و معارف اسلامی 93 1500
28 ادب علوم انسانی 93 1693
29 حضرت معصومه (س) ریاضی فیزیک 93 1883
30 شاهد شهید رجایی علوم تجربی 93 1990