نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاهها

اعلام اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاهها


اعلام اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در دانشگاهها

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

رشته قبولی

 

نام دانشگاه پذیرفته شده

فاطمه دهقان

ریاضی و فیزیک

معماری

دانشگاه تهران

فاطمه بمانی پور

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

فردوسی مشهد

شقایق فلاح ندنی

ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

فرهنگیان یزد

نوشین تقوی

ریاضی و فیزیک

کامپیوتر

دانشگاه تهران

مهدیه عظیمی نیا

ریاضی و فیزیک

روانشناسی

شهید بهشتی تهران

علی محمد برزگری

علوم تجربی

پزشکی

اصفهان

الهام دهقانزاده

ادبیات و علوم انسانی

حقوق

یزد

محدثه دهستانی

ریاضی و فیزیک

معماری

یزد

مینا کاظمیان

ریاضی و فیزیک

معماری

یزد

رقیه تقوی

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

یزد

کیوان حقیقی

ریاضی و فیزیک

صنایع

صنعتی اصفهان

فاطمه مهدی زاده

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

یزد

زهرا ابراهیمی پور

ادبیات و علوم انسانی

روانشناسی

یزد

محمد نژاد حیدری

علوم تجربی

پزشکی

اصفهان

سید حسین میرترابی

علوم تجربی

پزشکی

یزد

فرزانه خدمت

علوم تجربی

IT

یزد

محمد حسین کارگران

ریاضی و فیزیک

صنایع

صنعتی اصفهان

حسین بیانی مقدم

ریاضی و فیزیک

مهندسی مواد

یزد

زهرا حنیف

علوم تجربی

فیزیوتراپی

دانشگاه ایران تهران

حمیدرضا کارگران

ریاضی و فیزیک

زبان

یزد

بنیامین آیت اللهی

ریاضی و فیزیک

معماری

شهید باهنر کرمان

زهره نارگانی

ریاضی و فیزیک

مکانیک

یزد

عاطفه قانعی

ادبیات و علوم انسانی

حسابداری

شهید باهنر کرمان

منصوره پورعسکری

ادبیات و علوم انسانی

علوم تربیتی

یزد

آرش صیادی

علوم تجربی

کاردرمانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

زهره حسن زاده

علوم تجربی

دندانپزشکی

پردیس یزد

مریم کارگران

ادبیات و علوم انسانی

علوم اجتماعی

یزد

اعظم السادات حسینی

علوم تجربی

دندانپزشکی

یزد

اکرم ناظمی نارگانی

ادبیات و علوم انسانی

علوم اجتماعی

یزد

عرفان افضلی

علوم تجربی

پزشکی

یزد

مهدیه محمدی منش

علوم تجربی

پزشکی

پردیس یزد

ریحانه درویشی لردی

ریاضی و فیزیک

علوم تربیتی

فرهنگیان یزد

حسن بابایی

ریاضی و فیزیک

مهندسی مواد

یزد

فاطمه پور سلطانی

علوم تجربی

اتاق عمل

یزد

علیرضا باقری

علوم تجربی

اتاق عمل

یزد