نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه جذب آموزگار به صورت خرید خدمات

اطلاعیه جذب آموزگار به صورت خرید خدماتآموزش و پرورش شهرستان بافق آموزگار مورد نیاز خود را به صورت خرید خدمات آموزشی بکار گیری می نماید.

شرایط عمومی متقاضیان:

-تدین به دین مبین اسلام

-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار معلمی

-نداشتن منع به کارگیری در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(ویژه آقایان)

-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

-عدم شاغل بودن به صورت استخدام رسمی-ثابت،پیمانی در سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی

-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اختصاصی:

-داشتن ظاهری آراسته جهت تصدی پست معلمی

-داشتن حداقل 20 و حداکثر 35 سال تا 95/7/1(سابقه تدریس با تاییدیه بیمه از حداکثر سن کم می شود)

-دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر به ترتیب اولویت در رشته های آموزش ابتدایی-روانشناسی و علوم تربیتی-فلسفه تعلیم و تربیت-ادبیات فارسی-علوم قرآنی فقه و مبانی علوم اسلامی-معارف اسلامی

-تکمیل فرم امتیاز بندی همراه با مستندات

مهلت ثبت نام از روز سه شنبه 95/6/23 لغایت شنبه 95/6/27بلوار انقلاب مدیریت آموزش و پرورش