نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیهتمدید مهلت ثبت نام انتخابات عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش
 با توجه به استقبال فرهنگیان محترم از شرکت در انتخابات شورای عالی آموزش و پرورش برای" تعیین سه نفر از نمایندگان معلمان و مدیران مدارس به عنوان اعضای شورای عالی آموزش و پرورش "به اطلاع می رساند؛ مهلت ثبت نام در انتخابات یاد شده تا ساعت 20 روز جمعه مورخ  1397/11/12تمدید شده است . یادآوری می شودکلیه مراحل ثبت نام کاندیداها ، اخذ رای و اعلام نتیجه از طریق برنامه کاربردی سینا قابل انجام است .