نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استقرار اکیپ سیار اهداء خون در مجتمع رفاهی فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش

استقرار اکیپ سیار اهداء خون در مجتمع رفاهی فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورشاکیپ سیار اهدا خون امروز از ساعت 8 الی14 در مجتمع رفاهی فرهنگیان مدیریت آموزش و پرورش مستقروپذیرای همشهریان و فرهنگیان بود .

شایان ذکر است این برنامه طی دوروز انجام می پذیرد.