نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی استعداد های درخشان به تعویق افتاد

آزمون ورودی استعداد های درخشان به تعویق افتادبا توجه به تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی برگزار نشدن آزمون ورودی استعداد های درخشان (سمپاد) این آزمون به تعویق افتاد.

زمان برگزاری آن متعاقبا اعلام خواهد شد.