نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی پایانی کلاس های اوقات فراغت کانونهای تابستانی و دارالقرآن

اردوی پایانی کلاس های اوقات فراغت کانونهای تابستانی و دارالقرآن


اردوی پایانی کلاس های اوقات فراغت کانونهای تابستانی و دارالقرآن

اردوی دانش آموزان کلاس های اوقات فراغت در روستای خوسف برگزار شد .

رنجبر مدیر آموزش و پرورش به همراه معاونین در جمع این دانش آموزان شرکت نموده و در پایان به نفرات منتخب جوایزی اهدا شد .