نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی نیم روزه دانش آموزان دبیرستان بهار علم آموزان

اردوی نیم روزه دانش آموزان دبیرستان بهار علم آموزاناردوی نیم روزه دانش آموزان دختر دبیرستان بهار علم آموزان در کمپ تفریحی و گردشگری کاراکال و بوم گردی روستای تراب آباد این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ اردوی نیم روزه دانش آموزان دختر آموزشگاه غیرانتفاعی بهار علم آموزان در کمپ تفریحی و گردشگری کاراکال و بوم گردی روستای تراب آباد این شهرستان با حضور قاسم زاده مدیر آموزش و پرورش و شریعتی معاون پشتیبانی برگزار شد.

این اردو با هدف ایجاد نشاط و شادابی در روحیه دانش آموزان و اجرای برنامه های متعدد ورزشی چون والیبال ، بدمینتون و… انجام گرفت.