نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه ای در آموزشگاه شیخ محمد تقی

اردوی درون مدرسه ای در آموزشگاه شیخ محمد تقی


اردوی درون مدرسه ای در آموزشگاه شیخ محمد تقی

دانش آموزان دبیرستان شیخ محمد تقی با برپایی اردوی درون مدرسه ای در آخرین روز مدرسه در سال 94 به استقبال سال نو رفتند.