نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبستان شهید چمران

اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبستان شهید چمران


اردوی درون مدرسه ای دانش آموزان دبستان شهید چمران

روز پنج شنبه 94/2/31 دانش آموزان آموزشگاه شهید چمران اردوی یکروزه ای را در حیاط مدرسه برگزار کردند .