نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی درون مدرسه ای آموزشگاه شاهد نور

اردوی درون مدرسه ای آموزشگاه شاهد نوربه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ، اردوی درون مدرسه ای ویژه دانش آموزان پایه ششم با حضورمعاونت آموزشی مدیریت آموزش و پرورش، کارشناس آموزش ابتدایی،کارشناس ستاد شاهد،راهبر آموزشی و معلمان در آموزشگاه شاهد نور برگزار گردید.

هدف از برگزاری این اردوها تقویت مهارت های زندگی از قبیل یادگیری برای با هم زیستن ،نشاط و تفریح وتمرین فعالیت های گروهی و مشارکت می باشد.

در این مراسم ابتدا محفل انس با قرآن با حضور مسئولین برگزارگردید.

"رضایی" معاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش در جمع دانش آموزان گفت : مهم ترین آثار اردوهای درون مدرسه ای كه با مشاركت و تعامل دانش‌آموزان ، معلمان و اوليا انجام مي‌گيرد عبارتند از : شكوفايی استعدادها  ،تمرين آموخته‌ها ، مسئوليت‌پذيری ، مشاركت ، همكاری ، همزيستی مسالمت آميز  و ...مي باشد که این گونه فعالیت های روشمند و هدفدار در تحقق بخش اعظمی از نیازهای اجتماعی، عاطفی، جسمی و ... دانش آموزان ایفای نقش می کند،

همچنین در آموزشگاه جلسه ی هم اندیشی  در رابطه با تحلیل و بررسی نتایج آزمون بهبود عملکردبا حضوررئیس اداره آموزش وپرورش ،کارشناسان وآموزگاران تشکیل گردید و راهکارها یی در جهت بهبود کیفیت آموزشی ارائه شد.